Doradztwo - PMR

Usługi

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Prognozy gospodarcze

Korzystając z usług PMR z zakresu prognozowania zjawisk gospodarczych nasi klienci otrzymują solidne narzędzie pozwalające na rzetelne planowanie działań z uwzględnieniem różnych perspektyw rynku.

  • Jak będzie się kształtować przyszła sytuacja na moim rynku?
  • Jakie są najistotniejsze czynniki wpływające na mój rynek i jaka jest ich siła oddziaływania?
  • Jakie zjawiska występują na moim rynku i jakie mogą nieść ze sobą ryzyko?

Nasza oferta

Klientom zainteresowanym podejmowaniem decyzji na podstawie wiarygodnych prognoz gospodarczych proponujemy usługę dostarczania informacji na temat najbardziej prawdopodobnego rozwoju wydarzeń, wraz z komentarzem dotyczącym ryzyka związanego z nasileniem różnych zjawisk mających wpływ na te prognozy.

Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu analiz na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej pozwala nam na uwzględnienie w modelowaniu specyficznego kontekstu dla tego regionu, co w efekcie daje wiarygodne prognozy oraz głębsze zrozumienie zachodzących zjawisk mających wpływ na trendy rynkowe.

W prognozowaniu wykorzystujemy zaawansowane metody ilościowe, ale także bierzemy pod uwagę aspekty, których nie da się uwzględnić w modelowaniu ekonometrycznym, związane na przykład ze spodziewanymi zmianami strukturalnymi na wybranych rynkach. Nasz zespół tworzą eksperci posiadający wiedzę z różnych dziedzin, wykorzystanie ich różnorodnych kompetencji pozwala na stworzenie pełnego obrazu przyszłych zmian na wybranym rynku, uwzględniając różne aspekty, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji.

Jak to robimy

Na potrzeby naszych klientów przygotowujemy dedykowane prognozy gospodarcze odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, dotyczące zrozumienia przyszłych trendów na wybranych rynkach.

W analizach wykorzystujemy prognozy w skali makro, regularnie opracowywane przez PMR, które stanowią fundament dla bardziej szczegółowych prognoz, opracowywanych na podstawie zaawansowanego modelowania ekonometrycznego, pogłębionej analizy trendów rynkowych oraz potencjalnych zmian strukturalnych.

Dodatkowo przy każdym projekcie wykorzystujemy wiedzę naszych ekspertów rynkowych, by uwzględnić specyficzne uwarunkowania związane z określonym zadaniem prognostycznym. W przypadku bardzo specyficznych wymagań posiłkujemy się także ekspertami zewnętrznymi, jednakże zawsze dbamy o to, by otrzymane wyniki były spójne oraz zrozumiałe dla klienta.

Bardzo istotne jest dla nas to, by przy podejmowaniu decyzji w oparciu o wyniki naszych badań klient dokładnie zrozumiał wszelkie uwarunkowania dotyczące opracowanych prognoz, dlatego stawiamy na pełną przejrzystość całego procesu analitycznego.