Konsulting - PMR.jpg

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Poszukiwanie alternatywnych dostawców w Europie Środkowo-Wschodniej dla globalnej firmy z branży motoryzacyjnej

  • Zasięg geograficzny

    Bułgaria, Czechy, Estonia , Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Rosja, Słowacja, Turcja

  • Czas realizacji

    6 tygodni

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - produkcja przemysłowa

Potrzeba klienta

Nasz klient, globalna amerykańska firma produkująca komponenty do samochodów i ciężarówek, zwróciła się do PMR z prośbą o przeanalizowanie dwunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem identyfikacji potencjalnych dostawców komponentów odlewniczych.

Nasze rozwiązanie

Przed rozpoczęciem projektu PMR zorganizował telekonferencję z klientem, aby upewnić się, iż wszystkie wymagania wobec potencjalnych dostawców zostały poprawnie zrozumiane. Następnie spośród konsultantów posiadających odpowiednie doświadczenie w poszukiwaniu alternatywnych dostawców i władających biegle koniecznymi językami, wyłoniono zespół projektowy. Pierwszy krok polegał na zidentyfikowaniu oraz nawiązaniu kontaktu z takimi instytucjami jak magazyn „Przegląd Odlewnictwa” czy Instytut Odlewnictwa w Polsce. Celem tego posunięcia było otrzymanie rekomendacji, co do najlepszych potencjalnych dostawców komponentów odlewniczych dla motoryzacji w danym kraju. Po otrzymaniu tych rekomendacji firma PMR przeprowadziła wywiady z graczami rynkowymi oraz dokonała przeglądu odpowiednich relacji prasowych, publikacji, raportów, jak również własnych wewnętrznych baz danych w celu upewnienia się, że żaden potencjalny dostawca dla branży motoryzacyjnej nie został pominięty. Kolejny etap projektu polegał na skontaktowaniu się z wybranymi odlewniami oraz przeprowadzeniu z nimi pogłębionych wywiadów w celu ustalenia czy ich możliwości i profil produkcyjny oraz system jakościowy odpowiadają wymaganiom klienta. Oprócz tego, mając na uwadze potencjalne negocjacje, PMR Consulting zebrał dane dotyczące wolnych mocy produkcyjnych oraz odpowiednich osób kontaktowych w wybranych zakładach produkcyjnych. Na podstawie powyższych czynności zidentyfikowano oraz sprofilowano dużą liczbę odlewni z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które potencjalnie mogłyby dostarczać naszemu klientowi komponenty do samochodów i ciężarówek. Ostatni krok projektu obejmował identyfikację najlepszych firm na liście oraz przesłanie im zapytań ofertowych w imieniu klienta. Otrzymane oferty zostały przekazane klientowi, który na ich podstawie wybrał najciekawszych pod względem cenowo-jakościowym dostawców.

Korzyść dla klienta

Dwie zidentyfikowane przez PMR Consulting firmy (w Bułagrii i Czechach) zostały dostawcami naszego klienta. Jakość ich wyrobów była porównywalna do dotychczasowych dostawców zlokalizowanych we Włoszech, natomiast cena ich produktów była o wiele niższa, co spowodowało znaczne oszczędności u naszego klienta.

By osiągnąć taki rezultat, zespół PMR zidentyfikował oraz sprofilował dużą liczbę odlewni z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które potencjalnie mogłyby dostarczać naszemu klientowi komponenty do samochodów i ciężarówek. Przygotował zapytania ofertowe, zanalizował moce przerobowe dostawców, a spośród uzyskanych ofert zarekomendował klientowi najbardziej interesujące. Na etapie spotkań z potencjalnymi partnerami zaś, służył pomocą i radą. Praca i opinie PMR przyniosły naszemu klientowi wymierny i szybki efekt.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting