Konsulting - PMR.jpg

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Outsourcing usług graficznych w Macedonii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Polsce i Czechach

  • Zasięg geograficzny

    Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Polska, Serbia

  • Czas realizacji

    3 tygodnie

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny, inne branże

Potrzeba klienta

Klient jest jedną z czołowych europejskich firm farmaceutycznych i postanowił przeprowadzić globalne badanie możliwości outsourcingu usług graficznych. Do przeprowadzenia badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej postanowił zaangażować PMR Consulting.

Nasze rozwiązanie

Konsultanci PMR dokonali oceny rynku Europy Środkowo-Wschodniej w celu przedstawienia klientowi listy krajów najlepszych pod względem poszukiwania firm partnerskich. Po ocenie regionu PMR Consulting stwierdził, że największy potencjał posiadają Macedonia, Serbia, Chorwacja, Polska, Bułgaria i Czechy. Konsultanci PMR znaleźli firmy odpowiadające kryteriom określonym przez klienta, nawiązali kontakt z wyższym kierownictwem każdej z wybranych firm oraz zapewnili klientowi doradztwo strategiczne dotyczące najlepszych potencjalnych kandydatów wsród tych firm.

Korzyść dla klienta

Po wykonanym projekcie konsultingowym, klient ocenił wybrane firmy graficzne z całego świata, w tym rekomendowane przez PMR podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej. Usługa PMR stanowiła istotną pomoc w podejmowaniu decyzji, do jakich krajów należy dokonać outsourcingu usług.

W ramach projektu doradczego, nasz klient otrzymał długą listę firm, które spełniały jego wstępne kryteria, a następnie krótką listę najlepszych firm w wybranych krajach wraz z danymi kontaktowymi do kluczowych członków kierownictwa tych firm.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting