Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Budowanie strategii sprzedażowej dla producenta sprzętu diagnostycznego

  • Branża

    Sprzęt diagnostyczny

  • Zasięg geograficzny

    Europa Środkowo-Wschodnia

  • Typ klienta

    Producent sprzętu

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient – producent sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej– zwrócił się do PMR o wsparcie badawcze i konsultingowe przy planowaniu strategii sprzedażowej na kolejne lata. Klient chciał poznać preferencje zakupowe laboratoriów specjalistycznych, zweryfikować swoją pozycję konkurencyjną, zidentyfikować potencjał sprzedażowy dla swoich produktów i w efekcie wypracować najbardziej optymalny model biznesowy na rynku czeskim i słowackim.

Nasze rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na potrzeby klienta, zespół PMR zrealizował szeroko zakrojony projekt składający się z kilku komplementarnych etapów. Wstępnym etapem badania była pogłębiona analiza danych wtórnych desk research, która pozwoliła na zdiagnozowanie kluczowych trendów i opis systemu opieki zdrowotnej pod kątem diagnostyki laboratoryjnej.
W ramach drugiego etapu zrealizowano serię wywiadów ilościowych z przedstawicielami laboratoriów z sektora publicznego i prywatnego, podczas których zweryfikowano ilość wykonywanych testów, rodzaj stosowanego sprzętu i wykorzystywane modele zakupowe.
Trzeci etap badania obejmował realizacje wywiadów pogłębionych z liderami opinii, lekarzami, kierownikami laboratoriów posiadających największy potencjał zakupowy oraz kierownikami działu zakupów zaangażowanymi w proces wyboru sprzętu diagnostycznego. Etap ten pozwolił zdobyć informacje na temat kluczowych trendów rynkowych, otoczenia konkurencyjnego i wizerunku najważniejszych graczy w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.
Etapem dopełniającym projekt były wywiady eksperckie z przedstawicielami firm konkurencyjnych dystrybutorami sprzętu diagnostycznego i ekspertami rynku, co pozwoliło na zweryfikowanie wniosków badawczych i wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju rynku.


Korzyść dla klienta

W efekcie szeroko zakrojonego projektu badawczego klient otrzymał miarodajne informacje na temat potencjału sprzedażowego na rynku czeskim i słowackim wraz z rekomendacjami i wskazaniem przewidywanych scenariuszy rozwoju na najbliższe lata. Dzięki dostarczonej wiedzy klient będzie mógł budować skuteczną strategie biznesową pozwalającą na pełną optymalizację sprzedaży.


Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting