Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku ubocznych produktów spalania w Czechach i na Słowacji

 • Branża

  Produkty uboczne spalania

 • Zasięg geograficzny

  Europa Środkowo-Wschodnia

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - produkcja przemysłowa, rynek budowlany

Potrzeba klienta

Jeden z kluczowych graczy w branży energetycznej przed wejściem na nowe rynki potrzebował kompleksowej analizy zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Klient w szczególności poszukiwał odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak wygląda bieżąca konsumpcja ubocznych produktów spalania wśród producentów betonu;
 • Jakie czynniki determinują stosowanie ubocznych produktów spalania w procesie produkcji.
 • W jaki sposób zmieni się zapotrzebowanie na uboczne produkty spalania w ciągu kilku kolejnych lat;

Nasze rozwiązanie

Aby wyjść naprzeciw potrzebom biznesowym klienta, PMR Consulting & Research przeprowadził badanie metodą CATI wśród producentów betonu w Czechach i na Słowacji wsparte analizą danych wtórnych. W trakcie wywiadów poruszano kwestie związane z poziomem wykorzystania ubocznych produktów spalania oraz cenami za poszczególne typy UPS. Dodatkowo zadano serię pytań mających na celu identyfikację czynników motywujących oraz ograniczających stosowanie ubocznych produktów spalania w procesie produkcji betonu.  Ponadto, aby zdiagnozować trendy rynkowe przeprowadzono szczegółową analizę danych zastanych.

Zastosowane podejście pozwoliło uzyskać kompletny obraz obecnej sytuacji w sektorze oraz przygotować prognozy na lata 2017-2020.

Korzyść dla klienta

Raport przygotowany przez PMR odpowiedział na problemy biznesowe klienta. Dokument pozwoli klientowi na dokładne i precyzyjne planowanie strategii wejścia na nowe rynki.
Dzięki niemu klient dowiedział się jak wygląda wielkość i wartość rynku ubocznych produktów spalania w badanych krajach. Zidentyfikowane czynniki motywujące do korzystania z UPS w procesie produkcji betonu pomogą w większym stopniu zrozumieć potrzeby potencjalnych odbiorców. Natomiast prognozy rynkowe na lata 2017-2020 pozwolą klientowi oszacować zapotrzebowanie na oferowane produkty.

Opinia klienta


Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting