Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Diagnostyka obrazowa i radioterapia: analiza cen rynkowych

  • Branża

    Diagnostyka obrazowa i radioterpia

  • Zasięg geograficzny

    Europa Środkowo-Wschodnia

  • Typ klienta

    Dostawca usług

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Po osiągnięciu znacznych sukcesów w regionie, nasz klient chciał zweryfikować swoje założenia odnośnie otoczenia konkurencyjnego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, i tym samym dokonać ponownej oceny poziomu cen w segmentach prywatnym i publicznym.

Nasze rozwiązanie

W trakcie badania zebraliśmy informacje na temat obecnej polityki cenowej w sektorze obrazowania w radioterapii, oraz na temat czynników wpływających na ceny i ich zmienność.

Korzyść dla klienta

Dzięki dostarczonym przez nas wynikom klient mógł usprawnić wewnętrzny proces decyzyjny firmy i podjąć szybką decyzję odnośnie kolejnych strategicznych kroków tak, aby były one zgodne z regionalną strategią biznesową firmy.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting