Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza wejcia na rynek kruszyw i cementu w Rosji

  • Branża

    Kruszywa i cement

  • Zasięg geograficzny

    Rosja

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Nasz klient uzyskał koncesję do wydobywania wapienia i gliny – ważnych składników w produkcji wielu materiałów budowlanych. Aby ocenić potencjał eksploatacyjny miejsca wydobycia, klient potrzebował  studium wykonalności projektu oraz danych rynkowych i technicznych.

Nasze rozwiązanie

Projekt rozpoczęliśmy od analizy materiałów wsadowych, dzięki czemu stworzyliśmy listę potencjalnych produktów których wytwarzanie oparte jest na tych materiałach: cement, mączka wapienna i kruszywo wapienne. Po określeniu tych grup produktów, oceniliśmy potencjał rynkowy.

Korzyść dla klienta

Przygotowaliśmy kompleksową ocenę wykonalności nowoczesnej fabryki cementu. Połączenie ekspertyzy technicznej i biznesowej było dla klienta niezwykle cenne, i zostało wykorzystane w budowaniu dalszego rozwoju firmy.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting