Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku przetargów publicznych na wyroby medyczne w Polsce

  • Branża

    Rynek opieki zdrowia, rynek wyrobów medycznych do jednorazowego użytku

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz Klient – producent nowoczesnych systemów pobierania krwi (rozwiązań preanalitycznych) zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku zakupów przetargowych w określonych kategoriach wyrobów medycznych jednorazowego użytku w Polsce. Celem projektu było dostarczenie wiedzy na temat wielkości i wartości rynku zamówień publicznych na wybrane produkty, analiza otoczenia konkurencyjnego oraz segmentacja rynku klientów w sektorze publicznej opieki zdrowia.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową analizę zakupów przetargowych w ramach określonych kategorii produktowych wśród różnych typów jednostek publicznej opieki zdrowia w Polsce. Projekt dostarczył kompleksowej analizy potrzeb i preferencji zakupowych jednostek na określone wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz trendów na rynku zakupów przetargowych. Segmentacja klientów została przygotowana w oparciu o najważniejsze kryteria z punktu widzenia działalności biznesowej klienta. Analiza otoczenia konkurencyjnego dostarczyła informacji m.in. na temat pozycji konkurencyjnej klienta i jego udziałów rynkowych w każdej z analizowanych kategorii produktowych, cen jednostkowych czy najpopularniejszych marek na rynku.
Dodatkowym elementem projektu było dostarczenie informacji o przetargach ogłaszanych przez placówki publiczne na usługi outsourcingu wybranych procedur medycznych, w ramach których jest zgłaszany popyt na analizowane wyroby medyczne. 


Korzyść dla klienta

Klient otrzymał kompendium wiedzy o rynku zamówień publicznych, pozwalającym lepiej zaadresować potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów oraz zwiększyć udziały rynkowe.

Baza danych dostarczona w ramach projektu dostarczyła cennych informacji na temat działalności konkurentów i stała się użytecznym narzędziem wspierającym budowę strategii rozwoju biznesu w Polsce na następne lata.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting