Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Ocena lokalnego rynku mieszkaniowego oraz przygotowanie studium wykonalności dla projektu deweloperskiego

  • Branża

    Rynek budowlany

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent materiałów budowlanych

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Naszym klientem był podmiot o bardzo zdywersyfikowanej działalności zajmujący się produkcją przemysłową. Klient rozważał możliwość przekształcenia jednej ze swoich nieruchomości z obszaru stricte przemysłowego na nowoczesną przestrzeń wieloformatową (mieszkania, lokale usługowe, działalność produkcyjna). PMR został poproszony o przygotowanie analizy w zakresie rynkowej i finansowej wykonalności tego przedsięwzięcia.

Nasze rozwiązanie

W celu kompleksowego zrealizowania projektu, zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół składający się z inżyniera budownictwa, dwóch architektów oraz dwóch konsultantów biznesowych, który pracował zarówno zdalnie jak również w biurach klienta. Wstępna ocena nieruchomości obejmowała 3 potencjalne scenariusze rozwoju, które zostały przeanalizowane względem planowanych przyszłych prac rozwojowych na obszarze (części miasta) znajdującym się w strefach oddziaływania nieruchomości. Przygotowaliśmy model zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla każdego scenariusza oraz zaprezentowaliśmy rekomendacje w zakresie sugerowanego zagospodarowania nieruchomości.

Korzyść dla klienta

W efekcie projektu klient poznał wartość mieszkaniową nieruchomości oraz mógł dokonać oceny strategicznych opcji, jakie miał przed sobą. Ponadto otrzymał szczegółową dokumentację zawierającą wstępne projekty zagospodarowania przestrzeni nieruchomości wraz z analizą i oceną techniczną.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting