Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku budynków wykonywanych w technologii lekkiej konstrukcji szkieletowej

  • Branża

    Materiały budowlane

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent materiałów budowlanych

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klientem PMR była międzynarodowa firma z branży materiałów budowlanych. Firma ta jest jednym z liderów na rynku materiałów używanych przy wznoszeniu budynków w technologii lekkiej (konstrukcje szkieletowe). Celem firmy było umocnienie pozycji na polskim rynku poprzez podniesienie efektywności procesu sprzedaży.

Nasze rozwiązanie

Praca projektowa skupiona była na analizie rynku budynków wykonywanych w technologii lekkiej konstrukcji szkieletowej. Mimo rosnącego znaczenia tej technologii nie jest ona wciąż uwzględniana w polskiej statystyce publicznej, co generuje trudności w analizie rynku po stronie klienta.  Istotną częścią projektu było badanie ilościowe przeprowadzone zarówno z firmami budowlanymi jak i architektami oraz zarządcami budynków. Opierając się na wynikach badania oraz danych dotyczących kondycji rynku budowlanego a także wywiadów eksperckich oszacowaliśmy udziały technologii lekkiej w poszczególnych sektorach budownictwa oraz przygotowaliśmy prognozy ukazujące przewidywany rozwój tej technologii w Polsce.
W raporcie wskazano także główne czynniki mogące przyczynić się do rozwoju rynku, jak również zagrożenia dla jego rozwoju.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał szczegółową analizę rynku lekkich konstrukcji budowlanych. Uzyskane informacje ukazują potencjał poszczególnych segmentów w kontekście popytu na produkty oferowane przez klienta. Na bazie przygotowanych przez nas rekomendacji, klient będzie w stanie zaplanować strategię rozwoju i sprzedaży na kolejne lata co w efekcie przełoży się na wzmocnienie pozycji rynkowej.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting