Konsulting - PMR.jpg

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza potencjału rynku dla rozwiązania z obszaru efektywności energetycznej

  • Branża

    Energetyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Private Equity

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - inne branże, produkcja przemysłowa

Potrzeba klienta

Klientem PMR był fundusz Venture Capital inwestujący aktywa w firmy o potencjale wysokiego wzrostu w sektorze energii. Klient analizował możliwość zainwestowania w nowoczesne rozwiązanie z obszaru efektywności energetycznej i w związku z tym potrzebował zweryfikować założenia dotyczące wielkości i wzrostu rynku, otoczenia konkurencyjnego, które umożliwiły by zbudowanie wiarygodnego biznes planu.

Nasze rozwiązanie

Nad tym projektem pracował dwuosobowy zespół konsultantów, krzyt skupili sie głównie na obecnej dynamice rynku tego typu rozwiazania oraz rozwiązaniach już funkcjonujących na rynku. Zidentyfikowaliśmy luki na rynku związane z funkcjonującymi rozwiązaniami oraz na tej podstawie stworzyliśmy potencjalne kierunki rozwoju projektu.

Korzyść dla klienta

W rezultacie naszego projektu, klient był w stanie ocenić rynkowych aspekt analizowanego biznes planu i zrozumieć otoczenie biznesowego w sposób całościowy, co w efekcie pozwoliło ograniczyć lub unikną szeregu ryzyk związanych z finalnym produktem i jego potencjalnym odbiorem na rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting