Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie i analiza rynku sprzętu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

  • Branża

    Farmaceutyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent sprzętu laboratoryjnego

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Klient – międzynarodowy gracz na rynku nowoczesnego sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku segmentu badań laboratoryjnych w Polsce. Celem projektu było przygotowanie pogłębionej segmentacji rynku specjalistycznych laboratoriów diagnostycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz dostarczenie wiedzy na temat preferencji zakupowych danych placówek

Nasze rozwiązanie

Zespół badaczy i konsultantów PMR przeprowadził szeroko zakrojony projekt składający się z kilku komplementarnych modułów. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową analizę polskiego rynku specjalistycznych laboratoriów diagnostycznych pod kątem liczby i typu wykonywanych badań laboratoryjnych, jak również ilości i rodzaju stosowanego sprzętu.

Pierwszym z etapów projektu była drobiazgowa analiza postępowań przetargowych prowadzonych przez publiczne placówki medyczne na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na tym etapie projektu dokonano bardzo wnikliwej analizy zakupów przetargowych na sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej, z uwzględnieniem podziału na materiały zużywalne oraz instrumenty i analizatory.
Ponadto analitycy PMR w oparciu o zagregowaną wiedzę przygotowali estymacje wartości i wielkości rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz szczegółowe informacje dotyczące prognoz rozwoju na najbliższe lata.
Dodatkowo zespól konsultantów dokonał dogłębnej analizy otoczenia konkurencyjnego, która na dalszym etapie projektu posłużyła do opracowania profilów głównych konkurentów klienta na rynku. Profile graczy uwzględniały ich model biznesowy, strategię sprzedażową oraz analizę SWOT.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał kompendium wiedzy o rynku sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, która pomogła mu w podjęciu strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki przeprowadzonej przez analityków PMR analizie zakupów przetargowych klient zyskał cenną wiedzę na temat aktualnych oraz potencjalnych klientów oraz strategii działania konkurentów. 
Dostarczona wiedza rynkowa oraz rekomendacje PMR dotyczące najbardziej optymalnego kierunku rozwoju biznesu, pozwoliły klientowi podjąć decyzje pozwalające na wykorzystanie w pełni potencjału polskiego segmentu badań diagnostycznych oraz osiągnięcie sukcesu rynkowego w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting