Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku piekarniczo-cukierniczego w Polsce

 • Branża

  Piekarnicza

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa klient. Na podstawie danych wtórnych przedstawiono podstawowe informacje o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce oraz pokazano zmiany w konsumpcji podstawowych produktów spożywczych w ostatnich latach. Aby uzyskać szerszy i bardziej kompleksowy obraz rynku, strukturę konsumpcji w Polsce porównano ze strukturą w wybranych krajach Unii Europejskiej. W raporcie znalazły się również prognozowane przez PMR wartości badanych rynków oraz średnie poziomy aktualnych cen wybranych produktów w poszczególnych krajach.
Dodatkowo raport wzbogacony został o profile największych firm zajmujących się produkcją komponentów spożywczych. Porównano wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw oraz przedstawiono zestawienie kluczowych produktów w ofertach poszczególnych graczy rynkowych.

Korzyść dla klienta

Na podstawie otrzymanego raportu klient poznał polskie oraz europejskie trendy konsumenckie oraz zdobył szczegółowe informacje o głównych konkurentach. Uzyskane informacje pomogą w ustaleniu polityki produkcyjnej i sprzedażowej na najbliższe lata.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting