Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wsparcie konsultingowe i opracowanie strategii wejścia na rynek wyrobów mięsnych w Polsce

  • Branża

    Produkcja mięsa

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent mięsa

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - inne branże

Potrzeba klienta

Klient – jeden z czołowych graczy na rynku mięsa i produktów mięsnych w północnej Europie - rozważał inwestycję na polskim rynku przetworów mięsnych oraz poszukiwał firmy, której przejęcie byłoby najbardziej korzystne z biznesowego punktu widzenia.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zespół PMR przygotował analizę rynku mięsa w Polsce. Zbadano zmiany w strukturze konsumpcji oraz produkcji na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wykorzystując dane wtórne z różnych źródeł oraz modele ekonometryczne zespół projektowy przygotował estymacje dotyczące przyszłej konsumpcji oraz produkcji pokazujące dynamikę w poszczególnych segmentach (wieprzowina, wołowina, drób). W analizie uwzględniono także wpływ rosyjskiego embarga na eksport mięsa z Polski. Oszacowano również aktualną strukturę rynkową, wskazując największych graczy na rynku mięsa w Polsce.
Szczegółowo sprofilowano wybrane firmy zajmujące się produkcją przetworzonego mięsa, wskazując między innymi kluczowe produkty z ich ofert oraz główne kanały i regiony dystrybucji. W profilach przedstawiono również najważniejsze wskaźniki oceniające kondycję finansową badanych przedsiębiorstw.

Korzyść dla klienta

Z dostarczonego raportu klient uzyskał informacje o wybranych firmach działających na rynku przetworów mięsnych. Dodatkowo mógł poznać ogólną kondycję tego rynku wraz z najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na wielkość i strukturę sprzedaży mięsa oraz wędlin w Polsce. Informacje te pozwoliły na podjęcie dalszych decyzji związanych z wejściem na rynek polski.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting