Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku nieruchomości w Polsce

 • Branża

  Nieruchomości

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Inwestor

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Jeden z naszych stałych klientów zwrócił się do PMR z prośbą o przygotowania analizy rynku nieruchomości w Polsce. Klient chciał otrzymać syntetyczny raport na temat segmentu budownictwa mieszkaniowego, aktualnych zmian legislacyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości.
Największym wyzwaniem był narzucony przez klienta czas realizacji projektu. Ponieważ zespół konsultantów PMR dotychczas zrealizował liczne projekty na temat branży budowalnej i posiada w tej dziedzinie duże doświadczenia, sprawnie udało się dostarczyć informacje, których poszukiwał klient.

Nasze rozwiązanie

Zespół konsultantów PMR w oparciu o zagregowane na w ramach raportów publikacyjnych (PMR Publications) przeprowadził analizę segmentu nieruchomości uwzględniającą:

 • Charakterystykę rynku
 • Profile kluczowych graczy
 • Wskazanie zmian w cenach nieruchomości na przestrzeni kilku ostatnich lat
 • Zmian legislacyjnych mogące oddziaływać na rynek nieruchomości.
Dodatkowo przeprowadziliśmy serię wywiadów z ekspertami rynku, aby zweryfikować nasze wnioski badawcze.

Korzyść dla klienta

Dzięki sprawnej pracy zespołu konsultantów udało się w szybkim czasie zrealizować projekt i dostarczyć informacje, których poszukiwał klient. Dane zostały zaprezentowane m.in. w postaci tabel i wykresów i wzbogaconych o eksperckie komentarze i rekomendacje.
Dzięki sprawnym działania konsultantów PMR klient mógł podjąć szybkie decyzje biznesowe w oparciu o rzetelne informacje

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting