Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Prognozy rozwoju polskiego segmentu materiałów termoizolacyjnych – wsparcie konsultingowe przy budowaniu strategii inwestycyjnej

 • Branża

  Budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent materiałów termoizolacyjnych

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klient chciał zrozumieć bieżącą oraz długookresową pozycję swoich produktów na rynku budowlanym, a także uzyskać niezależną opinię o strukturze segmentu materiałów termoizolacyjnych w Polsce. Dodatkowym celem było poznanie opinii klientów końcowych na temat produktów z oferty klienta, aby odpowiedzieć na pytanie, które z nich posiadają największy potencjał sprzedażowy.

Nasze rozwiązanie

W ramach szeroko zakrojonego badania dokonaliśmy szczegółowej analizy bieżącej sytuacji sektora budowlanego pod kątem rozwoju segmentu materiałów termoizolacyjnych (w tym materiałów specjalnego przeznaczenia).

Analiza zawierała informacje na temat:

 • Wielkości i struktury rynku
 • Głównych czynników rozwoju
 • Otoczenia konkurencyjnego i najważniejszych graczy
 • Kanałów dystrybucji i możliwości produkcyjnych
 • Głównych trendów na rynku.

Aby dokonać pełnej eksploracji rynku materiałów termoizolacyjnych wykorzystaliśmy zarówno badania pierwotne (wywiady pogłębione z ekspertami i firmami konkurencyjnymi) jak i analizę danych wtórnych, w tym także prognozy rozwoju rynku w najbliższych latach.

Korzyść dla klienta

Dzięki dostarczonym informacjom klient mógł dokonać oceny swojej obecnej pozycji na polskim rynku i zdefiniować strategię biznesową w perspektywie najbliższych lat. Dostarczone przez zespół PMR prognozy rozwoju rynku stały się cennym narzędziem przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting