Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku diagnostyki obrazowej i radioterapii w krajach Europy południowo-wschodniej

 • Branża

  Diagnostyka obrazowa i radioterapia

 • Zasięg geograficzny

  Europa Środkowo-Wschodnia

 • Typ klienta

  Dostawca usług medycznych

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient – firma, która z powodzeniem rozwijała swoją działalność w zakresie usług medycznych na rynkach międzynarodowych –  chciał poznać możliwości i bariery związane z wejściem na nowe rynki w Europie południowo-wschodniej w zakresie diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Nasze rozwiązanie

Zespół doświadczonych konsultantów PMR dokonał szczegółowej analizy sektora diagnostyki obrazowej i radioterapii w krajach Europy południowo-wschodniej, dzięki czemu klient poznał aktualną sytuację na interesujących go rynkach. Analiza zawierała także informacje o głównych graczach na lokalnych rynkach w podziale na sektor prywatny i publiczny. Prognozując dalszą wielkość i wartość rynku zbudowaliśmy użyteczny dla klienta model ekonometryczny, który zawierał informacje o obecnym kształcie sektora usług diagnostyki obrazowej i radioterapii, dalszych możliwościach rozwoju oraz prognozowanym popycie na usługi oferowane przez klienta. 

Korzyść dla klienta

Zrealizowany projekt dostarczył klientowi wielu wartościowych insightów i usprawnił jego wewnętrzny proces podejmowania decyzji. Wyniki i rekomendacje dostarczone klientowi pomogły mu także w podjęciu dalszych działań taktycznych, wpisujących się w ogólną strategię rozwoju naszego klienta w regionie.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting