Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek obsługi wierzytelności w Polsce

  • Branża

    Obsługa wierzytelności

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Usługi finansowe

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - inne branże

Potrzeba klienta

Międzynarodowa firma zajmująca się obsługą wierzytelności na polskim rynku planując strategię rozwoju na najbliższe lata potrzebowała kompleksowego wsparcia badawczego. Oprócz informacji takich jak wielkość, wartości rynku oraz potencjał jego rozwoju w perspektywie kilku najbliższych lat, klient chciał zweryfikować poziom satysfakcji usługobiorców z usług świadczonych zarówno przez siebie, jak i innych graczy na polskim rynku wierzytelności.

Nasze rozwiązanie

PMR Consulting przygotował metodologię, która pozwoliła oszacować wielkość i wartość rynku oraz wskazać prognozy rozwoju na najbliższe lata. Dzięki pogłębionej analizie desk research i realizacji wywiadów pogłębionych z firmami korzystającymi z usług sektora wierzytelność przygotowaliśmy komplementarne dane na temat bieżącej pozycji rynkowej klienta oraz analizę otoczenia konkurencyjnego z uwzględnieniem mocnych i słabych strony głównych uczestników rynku Ponadto dostarczyliśmy klientowi szczegółowe informacje na temat planowanych zmian legislacyjnych, które będą miały wpływ na rozwój sektora i działalność operacyjną w przyszłości.

Opinia klienta

Dzięki dostarczonym danym klient mógł zweryfikować swoją pozycję na polskim rynku obsługi wierzytelności na tle otoczenia konkurencyjnego. Przygotowane przez zespół konsultantów PMR prognozy i scenariusze rozwoju umożliwią planowania dalszych kroków biznesowych i dostosowanie strategii rozwoju do potrzeb lokalnych usługobiorców.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting