Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku systemów zabezpieczeń w Polsce

  • Branża

    Rynek systemów zabezpieczeń

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Dystrybutor

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - inne branże

Potrzeba klienta

Klient – lider na rynku nowoczesnych systemów z zakresu ochrony osób i mienia – zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce. Celem projektu badawczo-konsultingowego była pogłębiona charakterystyka i segmentacja rynku systemów zabezpieczeń, analiza otoczenia konkurencyjnego oraz prognozy rozwoju rynku w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Nasze rozwiązanie

Badanie rynku uwzględniało kompleksową analizę struktury polskiego rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń pod kątem wartości sprzedaży w poszczególnych segmentach produktowych. W ramach badania przeprowadziliśmy wywiady telefoniczne (CATI) z firmami działającymi w tym segmencie.

Szczególnie istotnym elementem badania było przeprowadzenie pełnej segmentacji rynku w oparciu o główne kategorie produktowe, takie jak systemy sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizję dozorową.

Badanie uwzględniało także analizę znajomości marek w poszczególnych kategoriach produktowych, oszacowanie udziałów rynkowych głównych dostawców elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz opis modeli dystrybucji.

Konsultanci PMR dokonali analizy najważniejszych trendów oraz przygotowali prognozy rozwoju rynku do 2020 roku.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał przekrojową analizę rynku elektronicznych systemów z zakresu ochrony osób i mienia w Polsce, która pomoże mu w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych firmy na rynku krajowym. Dzięki analizie porównawczej klient zyskał wiedzę na temat postrzegania własnej marki na tle głównych konkurentów, która umożliwi podjęcie skutecznych działań w celu umocnienia jego pozycji rynkowej. Prognozy gospodarcze dla rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce przygotowane przez PMR ułatwią klientowi zdefiniowanie nowych kierunków rozwoju firmy w najbliższej przyszłości. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting