Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku chemikaliów i półproduktów chemicznych w Polsce

 • Branża

  Rynek produkcji chemii

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Europejski producent chemii zwrócił się z prośbą o wykonanie analizy polskiego rynku chemikaliów w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Kluczowym elementem projektu było określenie potencjału sprzedaży nowej grupy produktów w Polsce.

Nasze rozwiązanie

PMR przeprowadził kompleksową analizę rynku zastosowania badanych surowców chemicznych w polskim przetwórstwie przemysłowym. Analiza rynku uwzględniała następujące aspekty:

 • potencjał rynku dla nowego produktu
 • możliwości sprzedaży uwzględniające odbiorców bezpośrednich i dystrybutorów
 • analizę łańcucha dostaw obecnie funkcjonującego w odniesieniu do podobnych produktów
 • preferencje potencjalnych odbiorców dotyczące paramentów nowego produktu oraz ewentualnego charakteru współpracy
 • perspektywy rozwoju rynku.
W ramach badania została przeprowadzona dogłębna analiza danych wtórnych, obejmujących m.in. analizę wielkości produkcji chemikaliów oraz surowców chemicznych w Polsce oraz ocenę kondycji finansowej docelowych branż, do których nowy produkt jest adresowany. Z kolei w ramach badania pierwotnego, PMR skontaktował się z potencjalnymi odbiorcami nowego produktu w celu zweryfikowania ich poziomu zainteresowania.

Korzyść dla klienta

Połączenie dwóch perspektyw – analizy danych statystycznych z perspektywą oraz potrzebami potencjalnych odbiorców, umożliwiło przedstawienie aktualnej sytuacji oraz trendów panujących na rynku chemikaliów w Polsce w segmencie półproduktów chemicznych. Analiza rynkowa przeprowadzona przez zespół PMR pozwoliła klientowi ocenić opłacalność wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz oszacować ryzyko związane z realizacją nowego projektu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting