Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza otoczenia instytucjonalnego oraz inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

  • Branża

    Doradztwo handlowe

  • Zasięg geograficzny

    Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry

  • Typ klienta

    Rządowa instytucja

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klientowi zależało na lepszym zrozumieniu aktualnej sytuacji i trendów na rynku budownictwa infrastrukturalnego w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. W związku z tym, klient zlecił PMR przeprowadzenie analizy wybranych segmentów rynku budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia prawnego, konkurencyjnego oraz projektów realizowanych w takich segmentach jak: budownictwo energetyczne, ochrona środowiska, kolejowe oraz drogowe.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową analizę otoczenia instytucjonalnego, zarówno krajowego, jak i unijnego, mającego wpływ na rozwój analizowanych segmentów budownictwa infrastrukturalnego w każdym z analizowanych krajów. Projekt zawierał także analizę otoczenia konkurencyjnego na rynku generalnego wykonawstwa w wybranych segmentach i dostarczył klientowi wiedzę na temat pozycji rynkowej głównych graczy oraz najważniejszych realizowanych przez nich projektów budowlanych.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał przekrojową analizę rynku budownictwa infrastrukturalnego w regionie Europy Środkowo – Wschodniej obejmującą różne aspekty otoczenia rynkowego i prawnego, dzięki którym będzie mógł podjąć decyzje biznesowe odnośnie rozwijania działalności w wybranych segmentach w poszczególnych krajach. Dodatkowo klient otrzymał kompendium wiedzy na temat realizowanych obecnie oraz planowanych największych projektów infrastrukturalnych w Polsce, Bułgarii, Czechach, Węgrzech, Rumunii i Słowacji.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting