Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku materiałów budowlanych w Rosji

 • Branża

  Rynek materiałów energooszczędnych

 • Zasięg geograficzny

  Rosja

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

W ramach potwierdzenia słuszności obranej strategii rozwoju, producent materiałów budowlanych dedykowanych budownictwu niemieszkaniowemu zlecił PMR przeprowadzenie badania rynku, analizy potencjału oraz konkurencji w segmencie materiałów budowlanych. Szczególny nacisk został położony na europejską część Rosji, gdzie występuje największy potencjał rozwoju działalności klienta.

Nasze rozwiązanie

Zespół konsultantów i badaczy PMR przeprowadził kompleksową analizę rynku materiałów budowlanych w europejskiej części Rosji. Zaproponowane przez nas podejście badawcze obejmowało analizę danych zastanych oraz badanie pierwotne.
W ramach analizy desk research została przeprowadzona:

 • analiza makroekonomiczna
 • analiza danych statystycznych dotyczących produkcji oraz handlu zagranicznego.
Zaproponowane badanie pierwotne zostało zrealizowane wśród konkurentów, ekspertów rynkowych, dystrybutorów, a także potencjalnych konsumentów. Dzięki wywiadom eksperckim przeprowadzonym na szeroką skalę, został prześledzony cały łańcuch dostaw produktu, z uwzględnieniem dystrybutorów oraz klientów B2B.

Korzyść dla klienta

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały dostarczone w formie raportu, który zawierał informacje na temat obecnego stanu rynku oraz pozycji klienta na nim. Dodatkowo, przekazane zostały dane na temat handlu zagranicznego w podziale na różne warianty produktu, które poparte wynikami rozmów z ekspertami stanowiły obraz obecnych preferencji konsumentów. Ostatecznie, dołączone zostały prognozy, na bazie których przygotowane zostały strategiczne rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju działalności klienta.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting