Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie commercial due diligence w Rosji, Francji, Austrii i Niemczech

  • Branża

    Rynek systemów zabezpieczeń obiektów budowlanych

  • Zasięg geograficzny

    Austria, Francja, Niemcy, Rosja

  • Typ klienta

    Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Europejski bank, który zastanawia się nad sfinansowaniem rozwoju producenta systemów zabezpieczeń obiektów budowlanych z Białorusi, zwrócił się do PMR z prośbą o przeprowadzenie badania commercial due diligence. W ramach badania miała zostać przeprowadzona szczegółowa analiza biznesplanu dostarczonego przez producenta, który obejmował swoim zakresem wejście z produkcją na nowe rynki zagraniczne.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza rynku, obejmującego zakresem terytorialnym Rosję, Francję, Austrię oraz Niemcy, a także analiza dotychczasowej działalności producenta zabezpieczeń obiektów budowlanych. Wykonano analizę danych wtórnych i badanie pierwotne w każdym z krajów rozważanych jako miejsce potencjalnego rozszerzenia działalności.
Analiza rynku uwzględniała zdefiniowanie trendów na rynku systemów zabezpieczeń obiektów budowlanych panujących w poszczególnych państwach, ocenę ryzyka ze strony konkurencji, benchmark cenowy produktów w porównaniu z ofertami europejskich oraz rosyjskich producentów. Dodatkowo przeprowadzona została analiza SWOT w kontekście wejścia na poszczególne nowe rynki z obecną ofertą produktową.
Analiza działalności producenta uwzględniała badanie dotychczasowych łańcuchów dostaw oraz dystrybucji, analizę modelu sprzedażowego, efektywności przyjętych modelów działania, a także sprawdzenie pozycji konkurencyjnej na terenie dotychczasowej obecności. W ramach weryfikacji obecnej pozycji rynkowej producenta PMR odbył szereg wywiadów pogłębionych z partnerami biznesowymi, odbiorcami, jak również z dystrybutorami.

Korzyść dla klienta

Dzięki przeprowadzonej kompleksowej analizie bank uzyskał obraz obecnej pozycji rynkowej producenta. Ponadto zostały dostarczone informacje na temat rynków, na które producent planuje rozszerzyć działalność i w związku z tymi planami ubiega się o dofinansowanie. Dostarczone zostały rekomendacje oraz prognozy rozwoju rynku w kontekście badanych krajów. Dzięki informacjom rynkowym oraz porównaniu ofert producentów z różnych regionów oraz różnych półek cenowych, bank był w stanie ocenić zasadność stworzonego przez producenta biznesplanu zakładającego ekspansję na rynki europejskie.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting