Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku surowców budowlanych w Polsce

 • Branża

  Rynek surowców budowlanych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Jeden z większych producentów i dostawców surowców budowlanych w Polsce potrzebował niezależnej oceny obecnego stanu rynku oraz szans rozwoju w perspektywie nowej transzy środków unijnych 2014-2020.

Nasze rozwiązanie

Zespół badaczy, analityków i ekonometryków PMR dostarczył klientowi kompleksową analizę rynku zawierającą m.in.:

 • analizę otoczenia makroekonomicznego
 • opis kluczowych inwestycji budowlanych wpływających bezpośrednio na rozwój rynku
 • szczegółowy opis wpływu innych czynników wpływających na popyt na polskim rynku
 • analizę konkurencji
 • analizę potrzeb głównych odbiorców
 • model rozwoju rynku, uwzględniający różne scenariusze (bazowy, optymistyczny, pesymistyczny).

Korzyść dla klienta

Na podstawie dostarczonej przez PMR oceny rynku klient mógł podejmować strategiczne decyzje dotyczące rozwoju firmy w kontekście prognozowanego odbicia na rynku. Ponadto, zaletą dostarczonej analizy było połączenie perspektywy różnych uczestników rynku (producentów, klientów, dystrybutorów) oraz różnych metod badawczych i analitycznych, w celu uzyskania przejrzystego i kompleksowego spojrzenia na rynek.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting