Doradztwo Strategiczne - PMR

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rozwoju rynku materiałów budowlanych w Polsce

 • Branża

  Rynek materiałów budowlanych

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Projekt był kontynuacją działań zrealizowanych dla naszego klienta w poprzednim roku. Klient potrzebował wsparcia w prognozowaniu rozwoju rynku i oceny obecnego stanu rynku oraz wybranych segmentów produktowych na podstawie najnowszych danych statystycznych oraz zrewidowanych modeli ekonometrycznych.

Nasze rozwiązanie

Zespół ekonometryków i konsultantów PMR przygotował złożony model ekonometryczny uwzględniający korekty eksperckie i zawierający m.in.:

 • analizę kluczowych danych z rynku budowlanego
 • analizę wpływu i rozwoju wskaźników makroekonomicznych najważniejszych dla sektora klienta
 • przygotowanie własnych estymacji PMR dla kategorii statystycznych rynku budowlanego nieujętych w ogólnodostępnych źródłach danych
 • przygotowanie szczegółowych prognoz rozwoju rynku budowlanego oraz rynku materiałów budowlanych
 • weryfikację zmian na rynku, uwzględniając najnowsze wydarzenia na rynku globalnym i polskim (m.in. wpływ sankcji UE, rozwój inwestycji kolejowych itp.).

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał pakiet kompleksowych i rzetelnych danych ekonomicznych, modeli rozwoju rynku, uwzględniających specyfikę branży budowlanej oraz nowe inwestycje budowlane wraz z prognozowanymi wydatkami z funduszy unijnych. Dostarczone informacje stanowią solidną podstawę do dopasowania strategii rozwoju na rynku polskim.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting