Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Nowe technologie na rynku budownictwa energooszczędnego

 • Branża

  Energooszczędne budownictwo jednorodzinne

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klient zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku oraz konkurencji w segmencie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Szczególny nacisk został położony na jedną z nowych technologii budowy - popularną na rynkach Europy Zachodniej, która w Polsce dopiero zyskuje uznanie w oczach klientów. 

Nasze rozwiązanie

Zespół konsultantów i badaczy PMR dostarczył klientowi raport zawierający analizę rynku oraz otoczenia konkurencyjnego na rynku budownictwa energooszczędnego. Zaproponowane przez nas podejście badawcze obejmowało analizę danych zastanych (desk research) oraz badanie pierwotne.

W ramach analizy desk research  została przeprowadzona:

 • analiza makroekonomiczna
 • analiza segmentów rynku z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego
 • analiza oferty produktowej, cen, modeli dystrybucji oraz działań marketingowych najważniejszych konkurentów.
W ramach badania pierwotnego zrealizowaliśmy wywiady pogłębione z głównymi graczami na rynku w Polsce, którzy ocenili perspektywy rozwoju sektora ze szczególnym uwzględnieniem nowej technologii, w której specjalizuje się nasz klient.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał kompleksową analizę sytuacji na polskim rynku. Z jednej strony przeprowadzono analizę działań oraz strategii najważniejszych konkurentów w obszarze 4P („product”, „price”, „place”, „promotion”). Z drugiej strony, przedstawiono przekrój rynku budownictwa energooszczędnego wraz z prognozami rozwoju na następne lata. W rezultacie klient uzyskał informacje na temat specyfiki polskiego rynku oraz własnej pozycji na tle najważniejszych konkurentów. Uzyskane wyniki stanowiły dla klienta wsparcie w przebudowie strategii dla tego rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting