Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku instalacji budowlanych w Rosji

 • Branża

  Instalacje budowlane

 • Zasięg geograficzny

  Rosja

 • Typ klienta

  Firma z branży budowlanej

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klient PMR, firma świadcząca usługi instalacji i doradztwa w zakresie instalacji budowlanych w Europie Zachodniej, potrzebowała wsparcia w zrozumieniu specyfiki rynku rosyjskiego, szczególnie w segmencie HVAC dla budownictwa niemieszkaniowego.

Nasze rozwiązanie

Zespół PMR przeprowadził szczegółową analizę rynku zdefiniowanego wspólnie z klientem podczas warsztatów rozpoczynających projekt. W ramach projektu doświadczeni analitycy i konsultanci z PMR wykonali następujące działania w odniesieniu do rosyjskiego rynku budowlanego:

 • przeprowadzenie ponad 30 pogłębionych wywiadów eksperckich z kluczowymi uczestnikami rynku
 • analiza danych statycznych na temat rynku budowlanego i rynku instalacji w Rosji oraz głównych jej miastach (Sankt Petersburg, Moskwa)
 • analiza najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na rynek oraz ryzyka związanego z lobbingiem i szarą strefą
 • analiza danych finansowych dotyczących głównych graczy badanego rynku
 • opracowanie prognoz rozwoju rynku z uwzględnieniem najważniejszych inwestycji budowlanych w sektorach: powierzchni handlowych, biur, hoteli.

Korzyść dla klienta

Końcowy raport z projektu konsultingowego wykonanego przez PMR zawierał dokładny opis niezbadanego do tej pory dokładnie, wąskiego segmentu rynku wraz z objaśnieniem kluczowych czynników sukcesu oraz perspektyw rozwoju na najbliższe cztery lata.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting