Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Optymalizacja kanałów dystrybucji oraz analiza otoczenia konkurencyjnego na polskim rynku leków dostępnych bez recepty

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Czas realizacji

    16 tygodni

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient, duża europejska firma farmaceutyczna, był zainteresowany analizą otoczenia konkurencyjnego, która umożliwiłaby mu optymalizację istniejących kanałów dystrybucji oraz znaczne udoskonalenie strategii dystrybucyjnej, weryfikację portfela produktów i porównanie swojej struktury sprzedaży z wybranymi głównymi konkurentami. Klienta interesował rynek leków bez recepty, a analiza miała objąć zarówno rynek farmaceutyczny, jak i masowy.

Nasze rozwiązanie

Zespół konsultantów przeprowadził pogłębione badanie rynku, korzystając głównie ze źródeł pierwotnych, w drodze wywiadów z ekspertami rynkowymi, przedstawicielami konkurencyjnych firm i stowarzyszeń branżowych. Przeanalizowano również dane ze źródeł wtórnych, aby przedstawić szczegółowy przegląd rynku i prognozy dotyczące tendencji, jakie wystąpią na nim w przyszłości. Projekt realizowano dwutorowo: z jednej strony przygotowano szczegółowe profile konkurencyjnych firm – określonych przez klienta wspólnie z konsultantami PMR. Z drugiej strony niemal równocześnie przeanalizowano istniejące i potencjalne kanały dystrybucji preparatów dostępnych bez recepty w Polsce.

Wyniki projektu podzielono na dwie części:

  • Szczegółowe profile klientów określonych przez klienta wspólnie z konsultantami PMR na początku projektu. W odniesieniu do każdej firmy przedstawiono następujące informacje: szczegółowy profil i analiza wyników sprzedaży, struktura zarządzania, struktura sprzedaży (rynek farmaceutyczny i rynek masowy), opis obowiązków osób zajmujących określone stanowiska (np. specjalistów ds. kluczowych klientów, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. marketingu itd.), główne akcje i kampanie marketingowe, zarządzanie łańcuchem dostaw. Profile podsumowano w ramach gruntownej analizy SWOT.
  • Analiza istniejących i potencjalnych kanałów dystrybucji preparatów dostępnych bez recepty w Polsce. Na potrzeby tej części raportu wykonano szczegółową analizę rynku farmaceutycznego (hurtowi sprzedawcy farmaceutyków, apteki konwencjonalne, apteki internetowe, sieci aptek itd.) oraz masowego (duże i małe firmy zajmujące się handlem detalicznym, hurtownicy, stacje benzynowe, kioski itd.). W odniesieniu do wszystkich podsegmentów przedstawiono dane historyczne, opis aktualnej sytuacji oraz prognozy opracowane przez PMR. W tej części raportu zamieszczono również ocenę różnych możliwych strategii sprzedaży. Wszystkie przeanalizowano z biznesowego i z prawnego punktu widzenia.

Korzyść dla klienta

W wyniku zrealizowanego projektu klient otrzymał konkretne rekomendacje dotyczące najbardziej odpowiedniego podejścia, jakie powinien przyjąć w danych okolicznościach. Wynikały one z obszernej analizy otoczenia konkurencyjnego, obejmującej profile konkurencyjnych firm i zawierającej prezentację ich struktury sprzedaży oraz różnych systemów dystrybucji stosowanych na polskim rynku. W raporcie dla klienta wskazano najlepsze praktyki rynkowe i omówiono kluczowe czynniki sukcesu dla każdej z firm, zaprezentowano także możliwości dystrybucji leków dostępnych bez recepty. Klientowi przedstawiono kompleksowy raport zawierający analizę aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku farmaceutycznym, ocenę różnych strategii i szczegółowe rekomendacje oparte na kluczowych czynnikach sukcesu i głównych wskaźnikach wydajności określonych dla rynku farmaceutycznego.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting