Konsulting - PMR Consulting

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku i analiza otoczenia konkurencyjnego dla czołowego europejskiego producenta stali

  • Zasięg geograficzny

    Czechy, Polska, Słowacja, Rosja, Węgry

  • Czas realizacji

    8 tygodni

Projekt Konsultingowy - PMR Consulting - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Nasz klient, lider europejskiego rynku stali, chciał dowiedzieć się, czy produkowane przez niego wyroby stalowe stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym mogłyby być eksportowane z rynków zachodnioeuropejskich na którykolwiek z pięciu wybranych rynków regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia).

Nasze rozwiązanie

Ponieważ PMR posiada długoletnie doświadczenie w monitorowaniu rynku budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej, zaproponowaliśmy klientowi przyjęcie metody działania stanowiącej połączenie typowego badania rynku i badania otoczenia konkurencyjnego. Na każdym z pięciu wybranych rynków zastosowaliśmy jednolitą metodologię badania, aby zachować porównywalność wniosków. Prace rozpoczęły się od analizy źródeł wtórnych, na podstawie których oszacowaliśmy wielkość i wartość rynku, oraz ustaliliśmy firmy, które mają największy wpływ na strukturę rynku. Ważnym rezultatem tego etapu prac było zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zastosowania omawianych wyrobów. Po zakończeniu analizy źródeł wtórnych przeprowadziliśmy serię wywiadów z ekspertami branżowymi i osobami czynnymi na rynku, którzy ocenili nasze wnioski i utwierdzili nas w przekonaniu, że będziemy w stanie zapewnić klientowi szczegółowy opis wyrobów stalowych używanych w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.

Korzyść dla klienta

Opracowany przez nas raport dał klientowi odpowiedź na pytanie, czy wejście na rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry) jest uzasadnione, jaki powinien być optymalny portfel produktów i w którym momencie należy rozpocząć działalność.
Projekt ten zapoczątkował wieloletnią współpracę z klientem, który od tego czasu zlecił nam kilka innych zadań w segmencie budownictwa inżynieryjnego.

Na zakończenie naszych prac powstał raport (wraz z prezentacją), który wyjaśnił, jakie są różnice pomiędzy aktualnie stosowanymi wyrobami a produktami naszego klienta, jaki jest potencjał poszczególnych rynków i jakie podmioty na nich działają.

Powrót do Listy Projektów - PMR Consulting