Doradztwo - PMR

Usługi

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Zakupy i zamówienia

Współczesne firmy nie ustają w poszukiwaniach nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Poprawa strategii w zakresie działalności zakupowej i procesów dokonywania zamówień w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, może zaowocować ponadprzeciętnym poziomem efektywności. PMR wspiera proces sourcingu, prowadząc badania rynku dostawców, weryfikując ich według kryteriów, zadanych przez naszych klientów oraz negocjując kontrakty.

  • Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez działalność sourcingową w krajach EŚW i WNP?
  • W którym z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej można znaleźć najlepszą ofertę producentów i dostawców pod względem ceny, jakości i innych warunków dostawy?
  • Jak można przekształcić doraźne zakupy na rynkach międzynarodowych w przemyślaną i skuteczną strategię sourcingową?

PMR pomaga przedsiębiorstwom, nieposiadającym strategii zakupów i zamówień (sourcingu), zmierzyć się z wszelkiego rodzaju trudnościami, takimi jak obostrzenia prawne, zmienne przepisy, wahania kursu walut czy wymogi celne. Przeszkodą przestaną być także różnice językowe, czasowe, i przede wszystkim kulturowe. Nasi konsultanci prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania dostawców i producentów, wykorzystując rozbudowaną sieć własnych kontaktów. Pomagają także zdobyć niezbędną wiedzę, zapewniającą powodzenie w działalności zakupowej w regionie.

PMR może stać się przewodnikiem po krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, doradzając w wyborze najlepszych rozwiązań, dotyczących zakupów i zamówień, a także tworząc przejrzysty proces sourcingu, uwzględniający przepisy i regulacje w konkretnym kraju.

Zakres świadczonych przez nas usług jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Można wyróżnić wśród nich kilka głównych kategorii:

Ocena możliwości znalezienia alternatywnych źródeł dostaw

Przeprowadzamy badanie rynkowe w celu ustalenia, czy klient będzie w stanie znaleźć dla siebie alternatywne źródła dostaw w krajach Europy Środkowej lub Południowo-Wschodniej. Zadajemy kluczowe pytanie: czy dany kraj i firmy w nim funkcjonujące oferuje takie możliwości? Ta usługa dostarcza przegląd sektora, który interesuje klienta, przynosi informacje o jego potencjalnych partnerach, ich cenach, a także oferuje ocenę szans na osiągnięcie celów zdefiniowanych przez klienta. Raport z badania może zawierać rekomendacje dotyczące strategii, jaką klient powinien przyjąć w regionie europejskich rynków wschodzących w obszarze zaopatrzenia. Nie należy zakładać, że w krajach Europy Środkowo- lub Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw uda się zidentyfikować możliwości sourcingu w przypadku każdego produktu i usługi. Celem naszego badania jest zatem także zaoszczędzenie klientowi wydatków poprzez rzetelną analizę jego szans na odniesienie sukcesu w regionie.

Poszukiwanie partnerów biznesowych

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i obecności na rynkach europejskich, możemy wesprzeć klienta w ustaleniu najlepszego kandydata na partnera do celów sourcingu. Jesteśmy w stanie pomóc w znalezieniu producenta OEM, a także ODM. Nasza usługa obejmuje wybór i zaprezentowanie optymalnego partnera, pomoc w negocjacjach i inne działania ułatwiające klientowi osiągnięcie korzyści ze współpracy z partnerami z krajów o niskim poziomie kosztów.

Ocena strategii zakupowej

Nasze projekty sourcingowe realizujemy również dla firm, którym mimo prób nie udało się wykorzystać atutów regionu Europy Środkowo-Wschodniej wynikających z niskich kosztów. Jeżeli zgłaszająca się do PMR Consulting firma ma już pewne doświadczenie w poszukiwaniu alternatywnych dostawców w regionie, lecz dotychczasowe wyniki współpracy są poniżej oczekiwań, możemy ocenić stosowaną strategię i pomóc we wprowadzeniu niezbędnych udoskonaleń.

Ocena procesu kwalifikacji dostawców

Nasi klienci niejednokrotnie zastanawiają się, czy stosowany przez nich proces kwalifikacji dostawców jest optymalny i czy jego zmiana nie mogłaby przynieść lepszych efektów. Stosując cały czas te same kryteria doboru partnerów biznesowych, można stracić wiele bardzo interesujących możliwości sourcingu. Konsultanci PMR mogą pomóc w usprawnieniu procesu kwalifikacji dostawców i zwiększyć jego skuteczność w środowisku biznesowym Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw.

Spotkania i negocjacje

Dostawcy w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej oraz WNP często nie mają doświadczenia w kontaktach z działami zakupowymi międzynarodowych spółek. Często nie posługują się językami obcymi, nie zawsze są biegli w kulturowych różnicach prowadzenia biznesu, a także może im brakować odpowiedniej zdolności finansowej bądź gotowości do wysyłania od razu dużych dostaw na preferencyjnych warunkach handlowych. I chociaż niekoniecznie dyskwalifikuje ich to jako konkurencyjnych dostawców, to jednak może przysporzyć trudności w procesie negocjacji. Powodzenie rozmów wymaga również zrozumienia zawiłości różnic kulturowych. Nasi konsultanci natomiast świetnie wiedzą, jak funkcjonuje biznes w każdym z krajów w regionie oraz służą swoim doświadczeniem i pomocą podczas spotkań i negocjacji.