Konsulting - PMR Consulting

Cele biznesowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wzrost sprzedaży

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących nowych przedsięwzięć konieczne jest określenie potencjału danego rynku oraz analiza istotnych czynników od uwarunkowań makroekonomicznych po bezpośrednie otoczenie konkurencyjne.

  • Jak mogę wzmocnić swoją obecność w regionie?
  • Jakie są mocne i słabe strony mojej firmy w porównaniu z głównymi konkurentami?
  • Czy powinniśmy się skupić na produkcie, portfelu klientów czy na ekspansji geograficznej?

Nasza oferta

Klientom obecnym już w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej lub we Wspólnocie Niepodległych Państw, zainteresowanym poszerzeniem działalności w regionie i dalszą penetracją rynków, PMR Consulting oferuje szeroki wachlarz usług doradczych, od wglądu w rynki lokalne po opracowanie regionalnej strategii penetracji rynku i ekspansji. Rezultatem analizy obecnej sytuacji na rynku jest zestaw rekomendacji związanych z dalszą penetracją rynku w regionie.

Korzyść dla klienta

Wartość, którą PMR Consulting oferuje klientom, to dogłębne zrozumienie rynków, na których działają, czynników rozwoju tych rynków, krajobrazu konkurencyjnego, możliwości i potencjalnych zagrożeń. Takie informacje umożliwiają klientom zwiększanie obecnych udziałów w rynkach oraz wejście do kolejnych krajów regionu i wyprzedzenie konkurencji.

PMR oferuje analizy rynkowe oparte na doświadczeniu doradczym i najlepszych praktykach stosowanych od 1995 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej należymy do pionierów wśród firm oferujących profesjonalny konsulting spółkom zainteresowanym ekspansją w regionie.