Konsulting - PMR Consulting

Cele biznesowe

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wejście na rynek

We współczesnej gospodarce niezwykle ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji biznesowych o wejściu na dany rynek przeprowadzić jego analizę. Analiza rynku obejmuje jego kompleksowy przegląd, umożliwiający identyfikację nisz rynkowych i określenie perspektyw wzrostu, a także potencjalnych barier i formalnych ograniczeń dla wejścia.

  • Jaki jest potencjał biznesowy rynków Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej dla mojej firmy?
  • Jaki będzie krajobraz konkurencyjny w regionie?
  • Jakie są wykonalne i atrakcyjne sposoby wejścia na rynki regionu?

Nasza oferta

Klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w krajach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej PMR Consulting oferuje szeroki wachlarz usług konsultingu, od ogólnych informacji o rynkach i badania szans powodzenia planów ekspansji aż po sporządzenie kompletnej regionalnej strategii pozycjonowania i rozwoju biznesu.

Przygotowujemy krótką analizę w celu ustalenia, czy obecność klienta na rynku docelowego kraju Europy Środkowej lub Południowo-Wschodniej ma uzasadnienie ekonomiczne. Zadajemy fundamentalne pytanie: czy ten rynek oferuje możliwości zarobku? Wynikiem takiego podejścia jest zwięzły przegląd struktury rynku i głównych czynników stymulujących popyt, najważniejszych uczestników rynku, strategii cenowych i taryf, a także ocena szans na powodzenie w kontekście celów klienta. Celem naszych działań jest wsparcie klienta w maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz w podjęciu decyzji o kierunkach ekspansji. Wynikiem przeprowadzonych przez nas analiz konsultingowych są zalecenia dotyczące strategii wejścia klienta na określony rynek lub rynki Europy Środkowej lub Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw.

Korzyść dla klienta

Wartość, którą PMR oferuje swoim klientom, to dogłębne zrozumienie docelowego rynku, jego czynników rozwoju, krajobrazu konkurencyjnego, możliwości oraz potencjalnych zagrożeń. W ten sposób umożliwiamy klientom osiągnięcie celów, maksymalizację oczekiwanego zwrotu z inwestycji, a zarazem identyfikację i uniknięcie lub minimalizację ryzyka związanego z realizacją strategii.

PMR oferuje analizy rynkowe oparte na doświadczeniu doradczym i najlepszych praktykach stosowanych od 1995 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej należymy do pionierów wśród firm oferujących profesjonalny konsulting spółkom zainteresowanym ekspansją w regionie. Dysponujemy rozległym doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych w szeregu krajów jednocześnie.