Konsulting - PMR Consulting

Usługi

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Plan sprzedaży i marketingu

Konsultanci PMR konstruują zaawansowane rozwiązania marketingowe i strategie sprzedaży, ułatwiające przedsiębiorstwom adaptację do wymogów lokalnych rynków w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Oferują wsparcie w szybkim dostosowaniu działań do zmiennych warunków rynkowych, panujących w poszczególnych krajach, koncentrując się przede wszystkim na bieżącej modyfikacji łańcucha wartości, który zależy właśnie od procesów sprzedaży i marketingu.

 • Jak skutecznie sprzedawać produkty w krajach EŚW i WNP?
 • Jak należy dywersyfikować strategie sprzedaży i marketingu mojego produktu, dostosowując je do specyfiki danego kraju?
 • Jak wyciągnąć właściwe wnioski i wdrożyć odpowiednie zmiany w działaniach, bazując na dużej ilości surowych danych sprzedażowych pozyskanych od końcowego użytkownika?

Odpowiednia strategia sprzedaży i marketingu wymaga ciągłego uczenia się rynku, pełnego zrozumienia zachowań zakupowych typu B2B i B2C oraz szybkiej i właściwej reakcji na bieżące potrzeby klientów. Konsultanci PMR dzielą się z przedsiębiorcami umiejętnościami i wiedzą na temat sprzedaży oraz działalności marketingowej w krajach EŚW i WNP. Dzięki temu nasi klienci mogą budować i utrzymywać owocne relacje ze swoimi klientami, przyciągając ich zainteresowanie na dłuższy czas.

Nasza oferta

Przygotowujemy analizę, której wynikiem jest zwięzły przegląd struktury rynku i głównych czynników stymulujących popyt, najważniejszych uczestników rynku, strategii cenowych, a także ocena szans na powodzenie w kontekście celów klienta. Naszym najważniejszym celem jest wsparcie klienta w maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz w podjęciu decyzji o kierunkach ekspansji. Raport z badania może zawierać nasze zalecenia dotyczące strategii wejścia klienta na określony rynek lub rynki Europy Środkowo- lub Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw.

Analiza możliwości wejścia na rynek przeprowadzana jest na etapie tworzenia strategii lub w przypadku wątpliwości, czy obierana strategia wejścia na rynek rokuje nadzieje na sukces. Nie należy bowiem zakładać, że rynki regionu dobrze przyjmą każdy produkt czy usługę. Celem takiego badania jest zaoszczędzenie klientowi wydatków poprzez rzetelną analizę jego szans na powodzenie na danym rynku.

Oferujemy klientom także usługi poszukiwania dystrybutora. Dzięki posiadanemu doświadczeniu możemy pomóc w ustaleniu najlepszego kandydata do celów eksportu produktów. Usługa obejmuje dobór partnera, prezentację, pomoc w negocjacjach, doradztwo prawne i wszystko, co może ułatwić klientowi osiągnięcie celu biznesowego na danym rynku.

Jak to robimy

Tworzymy raport dotyczący określonego sektora w docelowym kraju Europy Środkowej lub Południowo-Wschodniej, zwykle zawierający następujące elementy:

 • wykaz głównych konkurentów, ich cen i kanałów dystrybucji,
 • przegląd szans i zagrożeń rynkowych,
 • ocenę konkurencyjności produktów klienta na badanym rynku,
 • identyfikację potencjalnie interesujących nisz rynkowych.

Przygotowanie raportu obejmuje następujące etapy:

 • dogłębne poznanie specyfiki modelu biznesowego klienta i jego sposobów dotarcia do rynku,
 • badania głównych producentów podobnych produktów w każdym z uwzględnionych krajów Europy Środkowo- lub Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw (na podstawie danych PMR, zasobów Internetu i wywiadów telefonicznych),
 • badanie cen w drodze m.in. wywiadów z dystrybutorami, producentami i użytkownikami,
 • spotkania z dystrybutorami i producentami w celu zrozumienia wyzwań i możliwości występujących na rynku.

W przypadku stwierdzenia, że klient ma małe szanse na osiągnięcie sukcesu w najbliższej przyszłości, przedstawiamy szczegółowe zalecenia dotyczące dalszych działań i w razie potrzeby jesteśmy gotowi pomóc je wdrożyć.