Doradztwo - PMR

Perspektywa biznesu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Strategia i rozwój

Zrozumienie otoczenia biznesowego, w którym działa firma, wiedza o działaniach strategicznych podejmowanych przez konkurencję, identyfikacja i wykorzystanie napotykanych przez firmę możliwości biznesowych – to tylko kilka powodów, dlaczego opłaca się inwestować w doradztwo strategiczne.

  • Jak zabezpieczyć swoją silną pozycję rynkową w regionie Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej?
  • Jakie są najatrakcyjniejsze kierunki rozwoju biznesu na wybranych rynkach?
  • Jak zwiększyć zwrot z inwestycji w wejście na określony rynek środkowo- lub wschodnioeuropejski?

Nasza oferta

PMR Consulting wspiera klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kluczowych obszarów działalności, dążąc – zależnie od zakresu współpracy z klientem – do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w wejście na określone rynki, zabezpieczenia silnej pozycji rynkowej naszych klientów, określenia obszarów przewagi konkurencyjnej, jak również optymalizacji poziomu kosztów operacyjnych w celu zagwarantowania długoterminowej rentowności.

Zespół konsultantów PMR prowadzi analizy w gałęziach gospodarki interesujących klienta, głównie na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, w czym się specjalizujemy. Pomagamy w ustaleniu, czy rynki poszczególnych regionów mają dla klienta znaczenie strategiczne czy taktyczne. Po zidentyfikowaniu realnych szans rozwoju biznesu pomagamy klientowi w zrozumieniu lokalnych rynków, różnic i podobieństw między nimi, głównych możliwości poszerzania działalności oraz największych zagrożeń, na które należy się przygotować.

Ułatwiamy klientom zrozumienie otoczenia konkurencyjnego, w którym funkcjonują, kładąc nacisk przede wszystkim na pięć głównych czynników, tj. dostawców, odbiorców, substytuty, konkurentów i potencjalnych nowych graczy na rynku. Przedstawiamy naszym klientom wnioski, wskazując, w których obszarach klient ma powody do zadowolenia i zajmuje silną pozycję, jak też obszary wymagające istotnych zmian i poprawy.

Do pozostałych usług konsultingowych o znaczeniu strategicznym dla naszych klientów, które oferujemy, należą: poszukiwanie dystrybutora, podwykonawcy, czy też dostawcy.

Korzyść dla klienta

Dysponując dogłębną znajomością globalnej ekonomii, uwarunkowań lokalnych i gruntownym zrozumieniem konkretnych rynków, jesteśmy w stanie realizować projekty konsultingowe szybko i efektywnie, przy uwzględnieniu specyficznych wymogów klientów (modelowy profil spółki, zapytanie o informację, zapytanie o wycenę) i zapewnieniu opłacalności projektu. Celem świadczonych przez nas usług doradczych jest wsparcie klienta w opracowaniu efektywnej strategii rozwoju, której wdrożenie umożliwi firmie osiągnięcie wybranych celów biznesowych.

PMR oferuje analizy rynkowe oparte na doświadczeniu doradczym i najlepszych praktykach stosowanych przez nas od 1995 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej należymy do pionierów wśród firm oferujących profesjonalne doradztwo spółkom zainteresowanym ekspansją w regionie.