Doradztwo Biznesowe - PMR

Handel detaliczny i FMCG

Badanie rynków lokalnych lub międzynarodowych, w zależności od zasięgu produktu lub usługi, oraz wsparcie konsultingowe to bezcenne źródła wiedzy potrzebnej do opracowania skutecznego sposobu postępowania w biznesie. Wprowadzenie na rynek nowych produktów i utrzymanie na nim produktów już obecnych wymaga od firm z sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG) i handlu detalicznego starannie dobranej strategii. Wsparcie konsultingowe ma wielką wartość na każdym etapie jej rozwoju – od analizy konkurencji i kanałów dystrybucji po sformułowanie polityki cenowej i marketingowej. Wśród naszych klientów z branży handlu detalicznego i FMCG znajdują się dystrybutorzy i producenci piwa, wódki, ciastek, żywności dla dzieci, owoców i warzyw, kosmetyków, produktów do pielęgnacji włosów, obuwia i odzieży. Realizowaliśmy projekty mające na celu zgromadzenie informacji o nowym rynku, przegląd krajobrazu konkurencyjnego lub rozbudowę kanałów dystrybucji i inne.

Najczęstsze typy projektów konsultingowych w sektorze handlu detalicznego i FMCG: