Konsulting - PMR.jpg

Usługi

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Fuzje i przejęcia

Usługi w zakresie fuzji i przejęć, a także badania due diligence, są przeznaczone zarówno dla klientów, którzy już podjęli decyzję o wejściu na regionalne rynki Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź Wspólnoty Niepodległych Państw poprzez przejęcie istniejącej firmy, jak i dla klientów, którzy rozważają przejęcie i potrzebują wsparcia pod względem weryfikacji i wykonania swojego planu. Podejmujemy współpracę z inwestorami strategicznymi oraz stricte finansowymi. Zapewniamy doradztwo nie tylko w zakresie sprzedaży lub zakupu solidnych, osiągających dobre wyniki firm, ale również w przypadku sprzedaży spowodowanej nagłą koniecznością lub przy transakcjach typu „fire sale”.

 • W którą firmę powinienem zainwestować, aby osiągnąć największy zwrot z inwestycji?
 • Kto może być zainteresowany fuzją lub kupnem mojej firmy?
 • Jakie zagrożenia są związane z procesem fuzji i przejęcia firmy?
 • Cw firmie będącej obiektem przejęcia jest udziałowiec skłonny do sprzedaży?

Świadczone przez PMR usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć oraz badań due diligence obejmują szeroki wachlarz typów transakcji. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów zarówno kupujących, jak i sprzedających przedsiębiorstwa w krajach Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej lub krajów WNP. Pomagamy w transakcjach fuzji i przejęcia spółek (buy-side), ich zbycia (sell-side) oraz w gromadzeniu funduszy.

Udzielamy porad przy:

 • „transakcjach przejęcia” klientom zainteresowanym kupnem firmy,
 • „transakcjach sprzedaży” właścicielom firm zainteresowanym ich zbyciem.

ETAPY TRANSAKCJI KUPNA

 1. Ustalenie warunków współpracy z PMR.
 2. Wsparcie w zdefiniowaniu profilu spółki będącej celem fuzji lub przejęcia.
 3. Identyfikacja obiektów fuzji lub przejęcia.
 4. Wybór potencjalnych obiektów fuzji lub przejęcia przez klienta.
 5. Kontakt z wybranymi podmiotami, organizacja spotkań i wizyty klienta.
 6. Ocena wizytowanych podmiotów.
 7. Przygotowanie wstępnej oferty fuzji lub przejęcia oraz negocjacje cenowe.
 8. Przygotowanie listu intencyjnego.
 9. Badanie due diligence.
 10. Negocjacje końcowe.

ETAPY TRANSAKCJI SPRZEDAŻY

 1. Ustalenie warunków współpracy z PMR.
 2. Zebranie informacji o firmie.
 3. Przygotowanie prospektu (teaser) oraz memorandum informacyjnego.
 4. Identyfikacja potencjalnych nabywców.
 5. Kontakt z inwestorami i organizacja wizyt.
 6. Zebranie ofert.
 7. Negocjacje.
 8. Badanie due diligence.
 9. Finalizacja umowy sprzedaży udziałów.

Ważne: PMR Consulting nigdy nie świadczy usług doradczych dla stron kupna i sprzedaży tej samej transakcji.

PMR oferuje klientom pomoc w wejściu na nowe rynki i pozyskanie nowych kanałów dystrybucji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, a także w konsolidacji i zwiększaniu skali działalności w przypadku graczy już obecnych w regionie. Nasze wsparcie obejmuje konsulting w ramach całego cyklu projektowego, od powstania pomysłu, poprzez jego realizację, aż do ostatecznego wykonania. Dysponujemy rozbudowaną siecią kontaktów w Europie Środkowo-Wschodniej, która w połączeniu ze zintegrowaną ofertą dodatkowych usług, obejmującą badania i publikacje z zakresu market intelligence, zapewnia specjalistyczne doradztwo i podejście odpowiednie dla danego sektora. Gwarantujemy, że w odniesieniu do wszystkich aspektów cyklu transakcji oraz sytuacji rynkowej kierujemy się potrzebami biznesowymi klienta.

Profil sprzedającego w projektach fuzji i przejęć:

 • Właściciele spółek poszukujący wsparcia finansowego dla dalszego rozwoju biznesu ze strony takich inwestorów, jak fundusze private equity, venture capital czy mezzanine.
 • Właściciele spółek pragnący wejść w skład większej organizacji i poszukujący inwestora strategicznego.
 • Właściciele spółek mający problem z sukcesją.
 • Właściciele pragnący sprzedać spółkę w całości, aby zaangażować się w inną działalność.
 • Spółki pragnące sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • Spółki działające na wysoce konkurencyjnym i rozdrobnionym rynku, pragnące stworzyć większą grupę poprzez połączenie z kilkoma konkurentami.
 • Inwestorzy finansowi pragnący pozbyć się inwestycji ze swojego portfela.

Profil kupującego w projektach fuzji i przejęć

 • Międzynarodowe spółki, które obecnie nie prowadzą działalności w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź we Wspólnocie Niepodległych Państw, ale chcą ją rozpocząć poprzez fuzję lub przejęcie regionalnego lub lokalnego gracza
 • Międzynarodowe, regionalne lub lokalne spółki już obecne w krajach Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź we Wspólnocie Niepodległych Państw, pragnące przyspieszyć swój rozwój poprzez dodatkowe przejęcia w regionie.
 • Międzynarodowe spółki, zarówno te prowadzące już działalność w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź we Wspólnocie Niepodległych Państw, jak i te niedziałające jeszcze w regionie, zainteresowane fuzją lub przejęciem konkretnej spółki i poszukujące doradcy, który przeprowadzi i skoordynuje cały proces
 • Inwestorzy finansowi poszukujący potencjalnych obiektów przejęcia w konkretnej branży w regionie Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej bądź we Wspólnocie Niepodległych Państw
 • Inwestorzy finansowi poszukujący dodatkowych inwestycji (add-ons) do swojego dotychczasowego portfela spółek.