Doradztwo - PMR

Perspektywa biznesu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Działalność operacyjna

Przez profesjonalne mapowanie procesów biznesowych połączonych z wykorzystaniem najlepszych praktyk międzynarodowych, konsultanci PMR pomagają usprawnić procesy operacyjne zachodzące w przedsiębiorstwach. Nasze działania prowadzą bezpośrednio do osiągania większej wydajności oraz efektywności działalności biznesowej .

 • Jak usprawnić procesy biznesowe, by moje produkty i usługi stanowiły dla klientów wartość dodaną?
 • W jaki sposób moi bezpośredni konkurenci postrzegają swoją wydajność i zarządzają jej wzrostem?
 • Czy sourcing w krajach EŚW lub WNP jest dobrym rozwiązaniem dla zwiększenia zyskowności mojej firmy?

Nasza oferta

PMR wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą jasnego określenia poziomu nakładów i zysków dla swojego przedsiębiorstwa. W trakcie realizacji usług przez PMR, po mapowaniu procesów biznesowych, następuje zdefiniowanie podstawowych obszarów działalności i identyfikacja strumienia wartości. Pozwala to określić przejrzystą strukturę działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, z podziałem na działalność pierwotną i wtórną. Analizując poszczególne procesy biznesowe (takie jak zakupy, produkcja, reklama, marketing, sprzedaż i inne), możemy wskazać wartość i ekonomiczne uzasadnienie dla każdego z nich. Dzięki temu konsultanci PMR są w stanie ustalić całkowitą wartość firmy, główne obszary spodziewanych ulepszeń, a także potencjał usprawnień w zakresie działalności operacyjnej oraz szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego w krajach Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej.

PMR wspiera przedsiębiorstwa w stałej optymalizacji działań operacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost korzyści dla odbiorców produktów i usług, oferowanych przez naszych klientów. W tym celu, koncentrujemy się na następujących aspektach funkcjonowania firmy na rynku:

 • dostawcy,
 • dystrybutorzy,
 • klienci,
 • konkurencja.

Zakres naszych usług doradczych, odnoszących się do tych sfer działalności przedsiębiorstw, obejmuje:

 • pomiar wydajności i rekomendacje w zakresie usprawnień procesów biznesowych,
 • analizę łańcucha dostaw,
 • outsourcing strategiczny,
 • inne projekty uwzględniające specyficzne potrzeby klienta.

Efekty naszych analiz prezentujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wizualizacji danych, co ułatwia i przyspiesza wyciąganie trafnych wniosków, wspomagających proces decyzyjny, w warunkach przetwarzania dużej ilości informacji.

Wartość dla klienta

Istotnym elementem wsparcia ze strony PMR jest uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators) oraz krytycznych czynników sukcesu (CSF – Critical Success Factors), odzwierciedlających efektywność przedsiębiorstwa, usługami doradztwa w procesie podejmowania decyzji. To właśnie pozwala osiągać szybsze i bardziej widoczne rezultaty.

Dla naszych klientów ważne jest również i to, że posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie w zakresie sourcingu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Znamy i wdrażamy u naszych klientów zróżnicowane modele rozwoju organizacji i jej zasobów. Analizując dotychczasowe efekty naszych działań, widzimy, że wspólne ustalenie z ekspertami PMR właściwych celów rozwojowych, w istotny sposób pomaga opracować optymalną strukturę dystrybucji.