Doradztwo - PMR

Perspektywa biznesu

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Dane gospodarcze

Usługi z zakresu dostarczania danych gospodarczych wspomagają tworzenie, realizację i monitorowanie poprawnej egzekucji strategii firmy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów pozyskania informacji.

 • Czy moje decyzje strategiczne mają odzwierciedlenie w otaczającej rzeczywistości gospodarczej?
 • Czy nie pojawiają się niespodziewane zmiany w gospodarce, które mogą wymusić zmiany w strategii przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda otoczenie konkurencyjne mojej firmy?
 • Jak zmieniają się trendy rynkowe?

Poprzez usługi systematycznego dostarczania wysokiej jakości informacji i danych gospodarczych, koniecznych do regularnego monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, poprawiamy zyskowność firmy, minimalizując koszty pozyskania danych. Doświadczenie oraz ekspertyza PMR na rynkach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niezależnych Państw pozwala na efektywne i racjonalne wyselekcjonowanie i konstrukcję najważniejszych wskaźników dla wybranych sektorów. Jednocześnie zapewniamy możliwość stworzenia na ich podstawie wysokiej jakości analiz wymaganych przy budowaniu skutecznych strategii biznesowych oraz monitorowaniu ich realizacji. Dzięki tej usłudze możliwe jest także uniknięcie kosztownych błędów, wynikających z nieuwzględnienia w decyzjach operacyjnych, taktycznych czy strategicznych nagłych zmian w otoczeniu, w którym działa organizacja.

Największą wartością dodaną oferowaną przez PMR jest wyszukanie, selekcja i ewentualne stworzenie najistotniejszych wskaźników oraz ich odpowiednia transformacja i harmonizacja. Dzięki temu klient zyskuje porównywalny zestaw danych i informacji w najłatwiejszej do wykorzystania formie.

Co oferujemy

Podstawą działania PMR jest dogłębne zrozumienie potrzeb naszych klientów w zakresie prowadzonej analizy otoczenia biznesowego, a następnie konfrontacja tych potrzeb z naszą ekspertyzą dotyczącą dostępności informacji w danym obszarze rynku. Na tej podstawie przygotowujemy propozycję, która uwzględnia wszelkie obecne oraz potencjalne przyszłe uwarunkowania po stronie klienta oraz możliwości pozyskania wymaganych informacji czy danych ekonomicznych.

W zakres danych, które możemy zaproponować, wchodzą:

 • PMR Key Indicators.
 • Dane pozwalające na analizę i monitorowanie ryzyka na poziomie regionów, krajów oraz rynków.
 • Dane na poziomie sektora, identyfikujące trendy oraz ich zmiany.
 • Dane finansowe na temat konkurencji, wystandaryzowane w celu łatwego porównania.
 • Dane dotyczące klientów (np. postrzeganie marki) czy koniunktury konsumenckiej.
 • Wszelkie inne dane konieczne do efektywnego śledzenia ruchów konkurencji oraz trendów rynkowych.

W zakres naszych usług, oprócz przygotowywania wskaźników, wchodzi także ich weryfikacja pod względem wiarygodności oraz ich odpowiednia transformacja, by zmaksymalizować ich spójność i porównywalność.

Oferujemy możliwość wykorzystania synergii między działami konsultingu, badań rynku i publikacji, dzięki czemu różne podejścia do przeprowadzanej analityki ogniskują się w jednym, kompleksowym produkcie. Unikalność oferty polega na możliwości wykorzystania różnorodnych sposobów pozyskiwania informacji: od gromadzenia danych ze źródeł ogólnodostępnych, po przeprowadzanie wywiadów eksperckich czy dedykowanych badań rynku.

Dedykowane rozwiązania PMR z zakresu gromadzenia i analizy danych

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Jak to robimy

Źródła pozyskiwanych danych:

 • Własne, regularne badania rynkowe.
 • Badania dostosowane do potrzeb konkretnego klienta – prowadzone regularnie. Zapewniamy wsparcie przy zrozumieniu potrzeb dotyczących cyklicznie dostarczanych danych, opracujemy potrzebną metodologię oraz stworzymy efektywny mechanizm dostarczania danych.
 • Źródła pierwotne (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach): instytucje rządowe, urzędy statystyczne, organizacje międzynarodowe, giełdy papierów wartościowych, instytuty naukowe i inne.

Format dostarczanych danych:

 • Plik Excel wraz z przygotowanymi wizualizacjami, które najlepiej wspomogą analizę poszczególnych wskaźników. Możliwe jest dostarczanie danych w innych formatach po uprzednim uzgodnieniu.
 • Ujednolicony format danych ułatwia import odpowiednich informacji do własnych systemów analitycznych klienta, czyli format .csv albo .txt, w zależności od potrzeb.