Doradztwo - PMR

Usługi

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Consulting
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza konkurencji

Dla swoich klientów PMR gromadzi i przetwarza informacje na temat konkurencji, by zawsze mieli oni aktualny obraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Wiedza z zakresu competitive intelligence pozwala właściwie i szybko reagować na posunięcia konkurentów i wzrastające wymogi rynku. Nasza analiza konkurencji daje przedsiębiorcom poczucie kontroli nad sytuacją, zmniejsza niepewność, a tym samym ogranicza ryzyko błędów w trakcie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

  • Jakie są plany rozwojowe mojej konkurencji?
  • Jak mogę osiągnąć pozycję lidera w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym?
  • Jak mam zareagować na zmieniającą się strategię moich konkurentów?

Zaawansowane podejście do zarządzania wiedzą o konkurencji, oferowane przez PMR, jest w obecnych czasach warunkiem koniecznym do osiągnięcia silnej pozycji rynkowej. Dla naszych klientów zdobywamy niezbędną wiedzę na temat posunięć konkurencji, a także rekomendujemy strategie biznesowe zapewniające stałe wyprzedzanie działań konkurentów.

Analiza konkurencji to kluczowa część strategii; pozwala porównać mocne i słabe strony danej firmy z podmiotami konkurencyjnymi, wskazując taktykę i optymalne działania strategiczne. Konsultanci PMR pomagają tworzyć i rozwijać strategie, które gwarantują zarówno krótkoterminowe wyniki biznesowe, jak i długotrwały, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Oferowane usługi konsultingowe dotyczące analizy konkurencji można podzielić na kilka głównych kategorii:

Badanie międzynarodowego otoczenia konkurencyjnego

Pomagamy klientom ustalić sposoby działania konkurentów na wybranych rynkach regionu Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej i ich metody dostosowania się do lokalnej kultury biznesowej, określić nisze, które postanowili zagospodarować rywale oraz zróżnicowanie ich oferty w poszczególnych krajach. Nasze analizy odpowiadają na konkretne pytania klienta dotyczące określonej gałęzi gospodarki lub innych graczy rynkowych w danym sektorze. Badania międzynarodowego otoczenia konkurencyjnego są cennym źródłem informacji dla każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie kilku krajów regionu i stanowią podstawę doradztwa strategicznego dla firm zainteresowanych gruntownym zrozumieniem krajobrazu konkurencyjnego w regionie.

Benchmarking

Porównujemy ofertę i pozycję rynkową klienta z ofertą i pozycją jego rywali oraz pomagamy w ocenie przewag konkurencyjnych i słabości klienta za pomocą odpowiednio dobranej metodologii. Nasze podejście do benchmarkingu pomaga w analizie procesów i wskaźników efektywności w porównaniu z najlepszymi firmami sektora lub nawet najlepszymi praktykami z innych branż.

Przeciwdziałanie analizie konkurencji

Współpracujemy z klientem w celu minimalizacji zakresu, w jakim jego działalność może być przedmiotem analizy konkurencji prowadzonej przez rywali. Jako eksperci w tej dziedzinie wiemy, jak uchronić firmę klienta przed takimi działaniami ze strony innych wyspecjalizowanych firm. Weryfikujemy politykę informacyjną klienta, identyfikujemy potencjalne źródła niezamierzonych wycieków danych poufnych i wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Szkolenia w zakresie analizy konkurencji

Uczymy klientów analizy konkurencji w sposób maksymalizujący korzyści, a zarazem minimalizujący nakłady pieniężne i czasowe. W ramach tej usługi pokazujemy, jak badanie konkurencji może pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa, jakiego rodzaju informacje można gromadzić oraz jak analizować i prezentować pozyskane dane.

Analiza konkurencji przez wejściem na rynek

Analizujemy otoczenie konkurencyjne w wybranych przez klienta państwach Europy Środkowo- lub Południowo-Wschodniej, aby ustalić, czy podejmowanie działalności w danym kraju jest opłacalne. Zadajemy fundamentalne pytanie: czy ten rynek oferuje możliwość zarobku? Ta usługa zapewnia szczegółowy przegląd głównych konkurentów klienta, ich cen, a także ocenę szans na osiągnięcie celów określonych przez klienta.