Doradztwo Strategiczne - PMR

Analizy rynkowe


Artykuł - PMR Consulting Badania otoczenia konkurencyjnego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Rosji – sztuka przetrwania
Badanie otoczenia konkurencyjnego do celów biznesowych to w regionie Europy Środkowej i Wschodniej nadal nowatorska koncepcja. W epoce komunizmu „konkurencyjność” wolnego rynku była niemal nieznana, a „badanie otoczenia” kojarzyło się z działalnością tajnych służb. Umieszczenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji na mapie krajów, które należy objąć badaniem otoczenia konkurencyjnego, ma jednak niewątpliwie praktyczny sens i jest wykonalne. W przypadku firm prowadzących rozległe interesy za granicą, dla których Europa jest ważnym rynkiem, jest to nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Strategie wejścia na rynek Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji – najważniejsze kwestie dla detalistów spożywczych
Jakie są potrzeby kupujących na danym rynku? Jak można te potrzeby zaspokoić? Jakie są obecne tendencje rynkowe i jakich oczekuje się w przyszłości? To kilka spośród ważnych pytań, na które muszą odpowiedzieć detaliści, opracowując strategię wejścia na rynek. Rzecz jasna odpowiedzi na te pytania będą na każdym rynku inne, gdyż różne warunki ekonomiczne skutkują odmiennymi potrzebami, preferencjami kupujących i zróżnicowanymi formatami sprzedaży detalicznej.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: