Doradztwo Strategiczne - PMR

Analizy rynkowe


Artykuł - PMR Consulting Gaz łupkowy w Polsce
Polska jest europejskim pionierem w dziedzinie projektów poszukiwawczych gazu łupkowego i ma szansę stać się centrum rozwoju tego sektora w przyszłości. Zainteresowanie niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego wzmacnia tu silna potrzeba dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa oraz relatywnie łatwy dostęp do rynku dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie działań poszukiwawczych deklaruje również polski rząd.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Lobbing firm farmaceutycznych
Udane wprowadzenie nowego leku na rynek oznacza z jednej strony konieczność przeprowadzenia procedury rejestracyjnej, a z drugiej – wiąże się z realizacją wielu działań związanych z promocją nowej terapii leczniczej, wprowadzeniem produktu na listę leków refundowanych, ale przede wszystkim zdobyciem przychylności podmiotów mających wpływ na zachowania i decyzje pacjentów. W przeszłości branża farmaceutyczna była publicznie krytykowana za niezgodne z prawem kontakty z przedstawicielami władzy i lekarzami. Wydaje się jednak, że sytuacja uległa znacznej poprawie w związku z coraz lepszym dostępem do informacji oraz rosnącą świadomością społecznej odpowiedzialności firm z sektora.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Fuzje i przejęcia – współpraca z przedsiębiorcą ze Środkowej i Wschodniej Europy: praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 1
Kilka lat temu Europa Środkowa i Wschodnia stała się dla inwestorów jednym z ulubionych, budzących zainteresowanie regionów. Wynika to z szeregu powodów, od historycznych przez geograficzne i polityczne po makroekonomiczne. Region ten jest atrakcyjny dla firm poszukujących centrów outsourcingu, środków produkcji, nowych perspektywicznych rynków i popytu, pomysłów inwestycyjnych, a także dążących do zróżnicowania działalności. Ta tendencja nie ominęła też sektora fuzji i przejęć w regionie. Zainwestowało tu już lub poszukuje tu możliwości inwestycyjnych wielu międzynarodowych graczy. Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy rozważają wejście na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w drodze przejęcia. Przewodnik ten dotyczy głównie potencjalnych kwestii i problemów, które może napotkać inwestor dążący do przejęcia firmy w tym regionie, głównie mających związek z charakterystyką firm i ich właścicieli.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting ZLEĆMY TO NA ZEWNĄTRZ! Przegląd szybko rosnącego rynku outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej
Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych sektor outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej nadal rozkwita. Kiedy w 2008 r. napływ inwestycji w Europie Zachodniej zmniejszył się o 48%, w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich spadek ten wyniósł jedynie 9%. W 2009 r., rok po rozpoczęciu globalnego kryzysu gospodarczego, w samej Polsce powstało 10 tys. miejsc pracy w dziedzinie usług dla biznesu (Business Process Outsourcing, BPO). Światowe rynki z wolna dochodzą do siebie, a dynamika rynku outsourcingu bynajmniej nie maleje. Wynika to z wielu czynników, a najważniejsze powody sukcesu outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej przedstawiono poniżej.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: