Doradztwo Strategiczne - PMR

Analizy rynkowe


Artykuł - PMR Consulting Prognozy PMR dla sektora budowlanego w 2016 r. w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Artykuł prezentuje prognozy i przewidywania PMR na 2016 r. w sektorze budowlanym dla wybranych krajów Europy Środkowo Wschodniej, dotyczące następujących wskaźników: całkowita produkcja budowlana, przeciętne wynagrodzenie w sektorze oraz zatrudnienie w sektorze. Wszystkie prognozy przedstawione są w ujęciu nominalnym. W ujęciu realnym będą się one nieznacznie różnić ze względu na zmiany cen produkcji budowlanej.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE
Ogłoszony 30 listopada 2012 r. wskaźnik PKB dla Polski zaskoczył wielu analityków. Co prawda spodziewano się niskiego wzrostu PKB w trzecim kwartale 2012 r., ale najczęściej pojawiające się opinie mówiły o wzroście około 1,8%, gdy tymczasem wstępny odczyt to poziom zaledwie 1,4%. Tak niski wynik wskazuje na to, że polska gospodarka jest w gorszej kondycji niż spodziewali się ekonomiści. Warto zatem zrozumieć przyczyny obecnych wyników oraz pokusić się o oszacowanie prognoz na kolejne lata.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej: praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 3
Poniżej prezentujemy trzeci artykuł z serii, w której poruszamy tematykę fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Omawiamy w nim najważniejsze aspekty prowadzenia transakcji sprzedaży i kupna spółek w regionie, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. W pierwszym artykule poruszaliśmy kwestie, dotyczące opodatkowania oraz aktywów nieoperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z krajów EŚW. W niniejszym tekście podejmujemy dwa kolejne tematy, odnoszące się do przejęć w regionie, którymi są: wartość sentymentalna spółki podlegającej akwizycji oraz doradztwo na rzecz właściciela przejmowanej firmy.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej: praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 2
Czy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej są przygotowani do sprzedaży swojej firmy? Czy spółki z regionu są gotowe na przyjazne przejęcia? Czy przedsiębiorcy, planujący akwizycje w Europie Środkowo-Wschodniej, orientują się, jakie ryzyka powinni brać pod uwagę i jakie przeszkody napotkają na swojej drodze? Jakich zasad powinni przestrzegać inwestorzy, poszukujący w tym regionie podmiotów do przejęcia, a czego powinni unikać?
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: