Doradztwo Strategiczne - PMR

Analizy rynkowe


Chińczycy wchodzą do gry, podczas gdy inni się z niej wycofują. Potencjał inwestycyjny w branży samochodowej w Rosji i na Białorusi
Zachodni producenci samochodów, tacy jak Volkswagen, Ford czy Hyundai, ogłaszają czasowe zawieszenie produkcji w Rosji. A tymczasem Chiński producent, Geely, podjął decyzję o wybudowaniu kolejnej fabryki na Białorusi.
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Potencjał inwestycyjny w sektorze budownictwa energetycznego sięga
30 mld euro

Udział OZE w polskim sektorze energetycznym jest stosunkowo niski – około 8%, ale gwałtownie wzrasta, głównie dzięki odpowiednim przepisom w polskim prawie, które wspierają firmy gotowe do inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. Warunki geograficzne Polski sprzyjają
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting Dlaczego w Polsce jedne regiony rozwijają się szybciej niż inne?
Opublikowane przez GUS w grudniu 2012 r. rachunki regionalne za lata 2000-2010, pokazują, że tempo wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach Polski było bardzo zróżnicowane. Realny PKB na osobę w podregionie legnicko-głogowskim wzrósł w tym okresie o ponad...
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Artykuł - PMR Consulting PMR: rzeczywiste bezrobocie w Polsce jest wyższe niż podają oficjalne statystyki
Według komunikatu Eurostatu z dnia 8 stycznia 2013, stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2012 roku – przy uwzględnieniu czynników sezonowych – wzrosła o 0,1 pkt. procentowego, do poziomu 10,6%, czyli była o 0,6 pkt. procentowego wyższa niż w analogicznym okresie...
Zobacz Więcej - Analizy rynkowe PMR
Analizy rynkowe - PMR
Strona: